BEOGRADSKI MODEL EVROPSKE UNIJE - BEUM 201113.11.2011Beogradski Model Evropske Unije (BEUM) je međunarodna konferencija koja se premijerno organizuje kao prvi model simulacije rada organa EU u regionu, a treći tog tipa u Evropi.

BEUM konferencija okupila je u Beogradu najbolje studente različitih profila iz Srbije, regiona i iz preko 20 svetskih zemalja. BEUM mladim, budućim liderima pruža mogućnost jedinstvene prakse i priliku da praktično prikažu znanje iz oblasti vezanih za poznavanje pravila funkcionisanja EU, diplomatskog protokola i debate. BEUM konferencija ima izuzetan edukativan značaj za obrazovanje studenata Srbije, a predstavlja i odličnu mogućnost da uspešnim mladim ljudima iz inostranstva bude predstavljena pametna i liderska, mlada strana naše zemlje.

Studenti su na simulacijama realnih sednica koje su se održale u renomiranim institucijama u Beogradu oprobali u ulozi diplomata zemalja EU, poslanika Evropskog Parlamenta i novinara, simuliranjem zasedanja Evropskog Saveta, Saveta Ministara i Evropskog Parlamenta. Ujedno, diskutovali su o Šengenskom sporazumu, migrantima, nuklearnoj energiji u EU i konflikima na Bliskom Istoku, prateći kodeks i procedure koje se primenjuju u realnom radu navedenih institucija i pritom koristeći engleski kao zvanični jezik konferencije.

Ovu konferenciju, jedinstvenu u Istočnoj Evropi, organizuje Studentsko udruženje BEUM, podržano od FEFA fakulteta.