BEOGRADSKI EKONOMSKI FORUM12.11.2008U Sava Centru je 2008. godine gost FEFA fakulteta bio profesor Robert Kaplan sa Univerziteta Harvard, tvorac “Balanced Scorecard“, koji je govorio o korišćenju strateških mapa i konceptu uravnoteženog rezultata.

Robert S. Kaplan, profesor na prestižnoj Harvard poslovnoj školi (Harvard Business School), najuticajniji je svetski stručnjak na području operacionalizacije poslovne strategije i upravljačkog računovodstva. Ugledni časopis Financial Times svrstao ga je u 20 najvećih poslovnih mislilaca našeg doba. Profesor Kaplan je autor “Balanced Scorecard” koncepta čiji je cilj da poslovnu strategiju firme učini merljivom i da je poveže sa operativnim sprovodjenjem na svim nivoima poslovanja organizacije. Kaplan je nagrađen za životno delo od Američkog udruženja računovodja za veliki doprinos unapređenju poslovne prakse menadžerskog računovodstva.

Na Beogradskom ekonomskom forumu, srpska poslovna javnost imala je prilike da sazna zbog čega vodeće svetske firme koriste koncept uravnoteženog rezultata (Balanced Scorecard). Izmedju ostalog, čulo se i kako je maloprodajni lanac „Tesco" svoju operativnu efikasnost i stalne poslovne uspehe zasnivao na intenzivnom korišćenju ovog koncepta na svim nivoima poslovanja, i kako je vodeća svetska kreativna agencija „Saatchi & Saatchi" njegovom upotrebom za samo dve godine transformisala svoje poslovanje i sa ruba bankrota stigla do vrednosti od preko 2,5 milijarde dolara.