KNJIGE

Izdanja FEFA možete kupiti na sledeći način:


Emir Zildžović, Milan Nedeljković i Aleksandra Đorđević Intertemporalni modeli tekućeg računa bilansa plaćanja, FEFA, 2016

Slađana Starčević Ličnost brenda: Razlika koju je najteže kopirati, FEFA, 2016

Žarko Šunderić Uloga institucija u stvaranju socijalne kohezije, FEFA i Fondacija za otvoreno društvo, 2015

Nebojša Savić, ur. i Goran Pitić, ur, Ime igre je konkurentnost; putevi obnove srpskog razvoja, FEFA 2014

Gordana Matković, Katarina Stanić, Socijalna zaštita u starosti dugotrajna nega i socijalne penzije, FEFA 2014

Nikolas Bar, Ekonomija države blagostanja, FEFA 2013

Katarina Đulić i Tanja Kuzman, Žene u odborima direktora u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji, FEFA i IFC, 2013

Ana Trbović i Aleksandra Čavoški, ur. Inovacije i preduzetništvo: alati za uspeh na tržištu Evropske unije, FEFA i Centar za promociju nauke, 2012

Jasminka Young, Uvođenje ekoloških standarda Evropske unije u privredu Srbije, FEFA, 2012

Djuro Kutlača, Dušica Semenčenko, Viktor Nedović i Jelena Kolić, Razvoj srpske nauke u svetlu evropskih integracija, FEFA, 2011

Ana S. Trbović, ur. Reforme: politička volja i administrativni kapacitet, FEFA 2011

Robert S. Kaplan i Dejvid P. Norton Premija za uspeh,FEFA 2010

Florons Šaltiel, u prevodu Dragoljuba Puzovića, Proces odlučivanja u Evropskoj uniji,, Zavod za udžbenike Republike Srbije, FEFA 2010

Ana S.Trbović, Dragan Đukanovića i mr Boris Kneževića Javna uprava i evropske integracije Srbije, FEFA 2010

Nebojša Savić, ur. i Goran Pitić, ur. Kuda ide konkurentnost Srbije, FEFA 2010

Ana S. Trbović i Mihailo Crnobrnja, ur. Efekti integracije Srbije u Evropsku uniju, FEFA, 2009

Snežana Popovčić-Avrić i Marijana Vidas-Bubanja, Međunarodna ekonomija, FEFA 2009

Michael E. Porter, O konkurenciji, FEFA 2008

Mihailo Crnobrnja, ur. Kako ubrzati integraciju Srbije u Evropsku uniju, FEFA, 2008

Mihailo Crnobrnja Ekonomija tranzicije, FEFA 2007

Mihailo Crnobrnja, ur. Evropska unija; prvih 50 godina, FEFA, 2007

Andrej Vizjak Pobednici tržišnih niša, FEFA 2007

Džezvald Salakjuz Svetski pregovarač, FEFA 2006